Stappenplan

cribmaster_plan1. Bepaling van het type machine, productafhankelijk

 • definieer productlijst
 • definieer aantal bestellingen, aanvullingen (replenishments), maximale aantallen per product
 • test producten uit, fysiek en door middel van software + evaluatie van de resultaten
 • definieer het type machine(s)
 • definieer de manier van identificatie (pincode, vingerafdruk, badge…) + test

2. Bestelling

 • ontvangst bestelbon van de klant
 • huur/renting: controle van de solvabiliteit en acceptatie door Vendor Lease (BNP Paribas)
 • Ondertekening contract met Vendor Lease (termijn van 36 of 48 maanden)

3. Activatie van de database

 • databae initialiseren voor de end user (site ID, cribs, bins etc)
 • werknemerslijst checken (naam, personeelsnummer, toegangsrechten, badgenummers…)
 • import van data naar centrale database (productenlijst, werknemers, toestelconfiguratie)

4. Voorbereiding installatie

 • test internetconnectie op de site van de end user
 • schema en planning van de uitlevering van de machines
 • overleg met end user

5. Installatie & training